Posts Tagged: thu hẹp âm dạo

0

Thu hẹp âm đạo

[ Tư vấn] Sau khi sinh nhiều phụ nữ cảm thấy tự ti với vùng kín giãn nở không còn như xưa. Với công nghệ làm đẹp hi...
0

Trẻ hóa vùng kín

[ Tư vấn] Theo thời gian, tất cả các cơ quan của con người đều lão hóa, vùng kín cũng không phải là một ngoại lệ. Ng...

Thực hiện đại phẫu tại BVCK PTTM - Thực hiện tiểu phẫu tại PKCK PTTM – Kết quả phụ thuộc cơ địa mỗi người

¤

popup lễ hội trợ giá

Khuyến mãi