Cấy mỡ làm đầy khóe mắt

0

Cấy mỡ làm đầy khóe mắt

[ Tư vấn] Do thời gian, tuổi tác và quá trình lão hóa khiến cho khuôn mặt bạn trở nên già nua và hốc hác do sự mất d...

Thực hiện đại phẫu tại BVCK PTTM - Thực hiện tiểu phẫu tại PKCK PTTM – Kết quả phụ thuộc cơ địa mỗi người

¤

popup lễ hội trợ giá

Khuyến mãi